search
top

Những thay đổi trong luật lao động năm 2019

Những thay đổi trong luật lao động năm 2019 Luật lao động trong đó có chứa đựng các quyền lợi cụ thể của nguời lao động trong các doanh nghiệp, công ty. Các luật này thay đổi liên tục chính vì vậy ngời...
read more

Thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì?

1. Định nghĩa bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên...
read more

Hoàn thiện quy định về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

NDĐT- Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 5, thông qua vào tháng 10 năm 2019 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Hoàn thiện những quy định về bình đẳng giới...
read more

Tìm hiểu một số điều mới được bổ sung trong luật hôn nhân?

Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 dành riêng một chương quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình gồm bảy điều (181-187). Bộ Tư pháp cho hay bộ luật này đã hình sự hóa hành vi...
read more

Tìm hiểu về bộ luật lao động trong những năm tới

Dưới đây tổng hợp một số điểm mới, nổi bật và đáng chú ý của dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi đề ra 02 phương án về tuổi nghỉ hưu của người...
read more

« Previous Entries

top