search
top

Trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật

Đối tượng được quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Quy định của pháp luật dân sự tại điều 254 và điều 171 luật đất đai có quy định những trường hợp người sử dụng đất có quyền được xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề là khi: Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường... read more

Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 7 Điều 22 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và Điều 28 của Luật Bảo hiểm y tế và Khoản 4, Khoản 5 Điều 22 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau: a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các Điểm d, e, g, h và Điểm i... read more

SỰ TỰ NGUYỆN CỦA HAI BÊN NAM, NỮ ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

Tự nguyện kết hôn là các bên nam nữ được tự do tìm hiểu và quyết đinh lựa chọn người bạn đời của họ mà không lệ thuộc vào ý chí của người khác. Đảm bảo sự tự nguyện kết hôn, Luật hôn nhân và gia đình 2014 có quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 8 như sau: “Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định”. Do đó, sự tự nguyện phải đến từ cả hai bên nam nữ chứ không chỉ riêng một bên nào. Rõ ràng, việc xác lập... read more

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại do các bên thỏa thuận, có thể được sử dụng thay thế cho phương thức giải quyết tranh chấp truyền thống bằng Tòa án. Trọng tài thương mại có nhiều ưu điểm như thủ tục đơn giản, linh hoạt theo thỏa thuận của các bên giúp giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài không công khai giúp... read more

NAM, NỮ PHẢI ĐỦ TUỔI KẾT HÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Xuất phát từ cơ sở khoa học, theo nghiên cứu trong lĩnh vực y học về sự phát triển và hoàn thiện về tâm sinh lý của con người thì độ tuổi đối với nam là từ đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ đủ mười tám tuổi trở lên mới đủ tuổi kết hôn – Khoản 1 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Việc pháp luật chỉ quy định độ tuổi tối thiểu nam, nữ được phép kết hôn mà không quy định tuổi tối đa là hoàn toàn hợp lý.... read more

« Previous Entries Next Entries »

top