search
top

Các trường hợp người lao động được đơn phương nghỉ việc

Khi nghỉ việc, để tránh phát sinh tranh chấp về sau người lao động cần thực hiện việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sao cho phù hợp với các quy định về pháp luật lao động.

Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2012, người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo công việc thời hạn dưới 12 tháng được đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi:

  • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
  • Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
  • Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
  • Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
  • Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
  • Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
  • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

Các trường hợp người lao động được đơn phương nghỉ việc

Thời gian báo trước khi nghỉ việc

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

  • Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Như vậy, trường hợp người lao động không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, người lao động phải tuân thủ quy định về thời hạn báo trước theo quy định đã trích dẫn.

Không báo trước, người lao động phải bồi thường

Người lao động tự ý nghỉ việc không báo trước cho người sử dụng lao động, hoặc có báo trước mà không đúng thời gian quy định đều được coi là nghỉ việc trái pháp luật.

Do đó, theo Điều 43 Bộ luật Lao động 2012, người lao động phải:

– Bồi thường nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động;

– Bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của mình trong những ngày không báo trước;

– Hoàn trả chi phí đào tạo, bao gồm chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành,…

Đặc biệt, người lao động sẽ không được trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top