search
top
Currently Browsing: Luật Dân Sư

Quyền bí mật đời sống riêng tư

   Quyền bí mật đời sống riêng tư Hiện nay vấn đề xâm phạm về bí mật đời tư đang diễn ra ngày một nhiều và phổ biến, có những trường hợp nhằm làm hạ uy tín danh dự nhân phẩm của cá nhân, có trương hợp dùng để bán thông tin v…v, vậy pháp luật quy định như thế nào về quyền bí mật đời tư của cá nhân, và như thế nào được coi là xâm phạm quyền bí mật đời tư của cá nhân. Theo quy định tại điều 38 luật dân... read more

Quyền nhân thân

Quyền nhân thân Quyền nhân thân của cá nhân là gì, được hình thành từ khi nào, quyền nhân thân là quyền gắn liền với mỗi cá nhân, được hình thành từ thời điểm được sinh ra và còn sống, quyền nhân thân bao gồm rất nhiều quyền riêng khác nhau như quyền về họ tên, quyền về hình ảnh, quyền về dân tộc v…v đây là một trong các quyền mang tính đặc thù vì nó gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao... read more

Căn cứ hủy kết hôn trái pháp luật

Căn cứ hủy kết hôn trái pháp luật Có 02 cách để chấm dứt quan hệ hôn nhân, thứ nhất là thực hiện thủ tục ly hôn theo quy định pháp luật, thứ hai là hủy kết hôn do việc kết hôn là trái với quy định pháp luật. Mỗi hình thức lại có những quy định khác nhau dẫn đến việc chấm dứt quan hệ hôn nhân. Trong biết này chúng ta sẽ tập trung làm rõ vấn đề hủy kết hôn, vậy căn cứ hủy kết hôn là như thế nào. Theo quy... read more

CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO THỎA THUẬN

CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO THỎA THUẬN Theo luật hôn nhân gia đình 2014 quy định tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, tuy nhiện luật hôn nhân gia đình cũng chỉ rõ hơn nữa là trừ trường hợp vợ chồng có thảo thuận khác, theo đó vợ chồng hoàn toàn có thể lập văn bản để thỏa thuận về tài sản chung và tài sản riêng cụ thể tại điều 15 đến điều 18 nghị định số:... read more

Chế độ tài sản vợ chông theo luật định

CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO LUẬT ĐỊNH Một trong các mẫu thuẫn dẫn đến tranh chấp của vợ chồng mà không khó có thể hòa giải được đó chính là vấn đề liên quan đến tài sản. Tài sản do vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc trước thời kỳ hôn nhân, khi các bên ly hôn vấn đề tài sản được đặt lên hàng đầu vậy pháp luật quy định như thế nào về việc phâm chia tài sản của vợ chồng. Theoq quy định của nghị... read more

« Previous Entries Next Entries »

top