search
top
Currently Browsing: Luật Lao Động

Những thay đổi trong luật lao động năm 2019

Những thay đổi trong luật lao động năm 2019 Luật lao động trong đó có chứa đựng các quyền lợi cụ thể của nguời lao động trong các doanh nghiệp, công ty. Các luật này thay đổi liên tục chính vì vậy ngời lao động phải thường xuyên cập nhật để đảm bảo không bị mất đi quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Vậy có những thay đổi gì trong luật lao động năm 2019. Chúng ta cùng tìm hiểu để nắm tình hình cập nhật mới... read more

Hoàn thiện quy định về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

NDĐT- Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 5, thông qua vào tháng 10 năm 2019 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Hoàn thiện những quy định về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) cũng giúp Việt Nam bảo đảm tốt hơn sự thống nhất của hệ thống pháp luật. Thúc đẩy bình đẳng giới thực chất Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan soạn thảo dự án Bộ luật... read more

Tìm hiểu về bộ luật lao động trong những năm tới

Dưới đây tổng hợp một số điểm mới, nổi bật và đáng chú ý của dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi đề ra 02 phương án về tuổi nghỉ hưu của người lao động. Trong đó: – Phương án 1: Giữ nguyên như Bộ luật Lao động hiện hành là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; – Phương án 2: Từ năm 2021, tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình: cứ mỗi năm tăng... read more

Luật lao động và những quy định người lao động cần phải biết

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Người lao động Việt Nam, người học nghề,... read more

Những điều doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý trong luật lao động

Luật lao động giúp mang đến nhiều quyền lợi hơn cho người lao động, bên cạnh đó trách nhiệm của người sử dụng lao động cũng được quy định khắt khe và chặt chẽ hơn. 1. Chế độ thai sản + Đối với lao động nữ nghỉ sinh con thì cần phải được hưởng hỗ trợ thai sản theo quy định của Luật BHXM, áp dụng nghỉ hưởng chế độ thai sản 6 tháng. + Đối với doanh nghiệp thì phải có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cơ quan... read more

« Previous Entries

top