search
top

Giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm pháp lý như thế nào?

Giám đốc là người nắm vai trò điều hành, quản lý doanh nghiệp nên phải nắm bắt rõ nội dung của trách nhiệm pháp lý. Bạn có thể tham khảo qua bài viết dưới đây.

Thứ nhất, để trở thành giám đốc doanh nghiệp, bạn phải đáp ứng những điều kiện dưới đây:

– Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không phải là trường hợp hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.

– Không thuộc các trường hợp không được tham gia quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014.

– Nếu ngành nghề mà doanh nghiệp đang hoạt động có yêu cầu giám đốc phải có bằng cấp gì thì người giám đốc phải đáp ứng được bằng cấp, chứng chỉ đó.

– Doanh nghiệp phải đảm bảo không có lao động Việt Nam đáp ứng được yêu cầu công việc thì mới được chọn giám đốc là người ngoại quốc.

– Nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở lên thì giám đốc của công ty không được phép là người thân thích trong gia đình như vợ, chồng, cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; con để, con nuôi, anh, chị em đối với người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại công ty.

Giám đốc sẽ có những quyền hạn và nghĩa vụ như sau với doanh nghiệp:

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc được thuê về sẽ được thực hiện theo Điều lệ công ty và Hợp đồng lao động giũa hai bên.

– Giám đốc có quyền quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.

– Ngay cả quy chế quản lý nội bộ giám đốc cũng có quyền được ban hành

– Giám đốc phải có nghĩa vụ trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của công ty nên cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp, như Hội đồng thành viên với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Đại Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

– Ngoài ra giám đốc công ty cũng có thể tham gia tuyển dụng bố trí nhân sự trong công ty.

Một lưu ý nữa đó là giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hai chức danh này khác nhau nhưng nhiều người vẫn bị nhầm lẫn. Tuy nhiên xét theo đúng như quy định thì khi thay đổi chức danh giám đốc, người quản lý doanh nghiệp  thì doanh nghiệp vẫn phải tiến hành hoàn thiện thủ tục thông báo về sự thay đổi đó. Thủ tục này sẽ được thực hiện tại Phòng đăng ký doanh nghiệp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, nếu không thực hiện thủ tục có thể bị xử phạt.

Luật toàn quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top