search
top

Góp vốn bằng tài sản vào công ty có được không?

Muốn  thành lập và phát triển hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, việc đầu tiên bạn cần làm là góp vốn thành lập công ty. Doanh nghiệp sẽ không thể tiến hành hoạt động kinh doanh nếu không có tài khoản vốn góp. Bạn có thể góp tiền mặt hoặc  tài sản, giấy tờ có giá trị để làm vốn góp vào doanh nghiệp đó. Trên thực tế thì việc góp vốn bằng tiền mặt thì khá đơn giản, thành viên góp vốn chỉ cần làm biên bản bàn giao cho doanh nghiệp là được nhưng việc góp vốn bằng tài sản thì không đơn giản. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty.

Pháp luật Việt Nam qui định bạn có thể góp vốn vào công ty bằng những tài sản dưới đây:

– Tiền mặt bằng Đồng Việt Nam

– Ngoại tệ

– Vàng

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

– Giá trị quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, …..

– Một số tài sản khác có thể định giá được bằng tiền như xe máy, ô tô,….

Xem thêm: dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

Nếu không phải là tiền mặt thì bạn phải định giá tài sản như sau: Các thành viên góp vốn phải cùng thỏa thuận định giá tài sản thành tiền Việt Nam. Bên cạnh đó, việc định giá tài sản phải được sự đồng thuận  của tất cả các thành viên góp vốn nếu không thì có thể thuê công ty định giá chuyên nghiệp để họ định giá hộ. Khi công ty thẩm định giá đưa ra một mức giá phù hợp, các thành viên vẫn cần thông qua mức giá đó.

Tuy nhiên cũng có những trường hợp  như giá trị tài sản đã được các thành viên biểu quyết thông qua nhưng tài sản đó vẫn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên phải cùng nhau góp thêm số bằng chênh lệch giữa giá thực tế và giá được định.

Đối với tài sản góp vốn là tiền mặt, ngoại tệ tự do chuyển đổi và vàng thì việc góp vốn chỉ cần thực hiện thông qua biên bản bàn giao là được. Biên bản bàn giao cũng phải đúng theo qui định đó là phải thể hiện được đầy đủ thông tin người chuyển giao và người nhận chuyển giao, số tài sản chuyển giao, thời hạn chuyển giao, chữ ký của người chuyển giao và người địa diện theo pháp luật của công ty nhận chuyển giao.

Nếu tài sản là bất động sản thì phải tiến hành sang tên cho công ty. Việc góp vốn chỉ được coi là hoàn tất khi đã hoàn tất thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu.

Tham khảo:  Định giá tài sản góp vốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top