search
top

Luật Dân sự năm 2015 nói gì về việc chuyển đổi giới tính?

Bộ luật Dân sự năm 2015 ra đời với nhiều chính sách khác hẳn so với văn bản luật cũ được áp dụng từ năm 2005. Theo đó, ngoài việc thay đổi các điều luật số 1; 420; 468 thì luật Dân sự mới còn thay đổi điều luật số 37 về vấn đề chuyển đổi giới tính.

Quy định về chuyển đổi giới tính trong luật Dân sự năm 2005

Bộ luật dân sự mới ngày 1-1-2017

Bộ luật dân sự mới ngày 1-1-2017

Trong Bộ luật Dân sự năm 2005 và Nghị định 88/2008/NĐ-CP (ngày 05/08/2008), việc xác định lại giới tính chỉ được thực hiện khi công dân có khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác, cần phải có sự can thiệp của y khoa để xác định rõ ràng. Ngoài ra, những trường hợp chuyển đổi giới tính khác, trừ một số trường hợp nhất định, đều bị coi là hành vi trái pháp luật và bị cấm tại Việt Nam.

Tuy nhiên, người chuyển đổi giới tính lại chưa được thay đổi các thông tin của bản thân trong hộ tịch. Vì thế, điều luật này đã thể hiện sự bất cập của Bộ luật Dân sự năm 2005 và cần được sửa đổi sớm. Để khắc phục vướng mắc này, Quốc hội đã ban hành Bộ luật Dân sự (năm 2015) và Luật hộ tịch (năm 2014) mới. Trong đó, những điều khoản về chuyển đổi giới tính đã được thay đổi.

Vấn đề chuyển đổi giới tính trong luật Dân sự năm 2015

Luật dân sự đã được áp dụng thực tiễn đầu năm 2017

Luật dân sự đã được áp dụng thực tiễn đầu năm 2017

Luật hộ tịch mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và Bộ luật Dân sự 2015 cũng được áp dụng ở thực tiễn từ ngày 01/01/2017. Theo đó, những điều luật về hộ tịch và chuyển đổi giới tính được thay đổi như sau:

Theo điều 36, Bộ luật Dân sự năm 2015, công dân có quyền xác định lại giới tính bao gồm người bị khuyết tật bẩm sinh, chưa định hình được giới tính và cần có sự can thiệp của y khoa để xác định rõ. Vấn đề này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, tại điều 37 Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền và nghĩa vụ thay đổi các thông tin về giới tính của mình trong hộ tịch.

Nhờ thế, những bất cập trong Bộ luật Dân sự năm 2005 về vấn đề chuyển đổi giới tính và thay đổi hộ tịch đã được khắc phục, làm rõ. Đồng thời, thông qua đó, những người chuyển đổi giới tính đã được luật pháp công nhận và đảm bảo nhận được quyền lợi công dân của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top