search
top

Người chuyển công tác phải quyết toán thuế như thế nào?

Khi công việc thay đổi sẽ kéo theo thu nhập và cách chi trả lương của bạn thay đổi, do đó bạn cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi chuyển công tác. Nội dung cụ thể của việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được nêu rõ trong bài viết dưới đây.

Đọc thêm: Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

 Các trường hợp tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi chuyển việc đó là:

  • Trường hợp thứ nhất: nếu doanh nghiệp trả lương cho cá nhân đó đang có những thay đổi như chia tách, sáp nhập…vân vân… và cá nhân được điều chuyển công tác từ doanh nghiệp cũ đến doanh nghiệp mới, doanh nghiệp mới này là kết quả sau khi thay đổi của doanh nghiệp cũ, nếu trong năm cá nhân không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì vẫn được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mới.
  • Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ, công ty con, trụ sở chính và chi thì cũng được ủy quyền quyết toán thuế.
  • Đối với những trường hợp không thuộc hai trường hợp trên thì cá nhân phải có trách nhiệm tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Nếu cá nhân tự quyết toán thuế với cơ quan thuế thì phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như sau:

  • Đầu tiên, cá nhân phải điền vào tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN
  • Bạn chụp lại các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Bạn phải cam kết tính chân thật của bản chụp này , có thể đi công chứng cho chắc chắn.
  • Ngoài ra còn cần chụp lại các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học nếu có.
  • Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài. Tài liệu này có thể là hóa đơn hoặc chứng từ..vân vân…
  • Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải bao gồm file dữ liệu quyết toán thuế và hồ sơ quyết toán thuế bản giấy có ký tên.

Tham khảo: Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế và quyết toán thuế

Trong thời kì chuyển đổi công tác, tuy bạn có thể gặp những bối rối, tuy nhiên nên tìm hiểu kĩ về những thủ tục thuế bởi nếu có những nhầm lẫn liên quan đến thuế sẽ gây ra rắc rối cho bạn. Bạn có thể tham khảo thông tin từ rất nhiều nguồn đa dạng.

Nguồn: dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top