search
top

Những điều cần biết về luật sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp và cá nhân

Luật sở hữu trí tuệ là một vấn đề rất đáng quan tâm của giới doanh nghiệp cũng như các cá nhân hiện nay. Các doanh nghiệp và cá nhân đang nhận ra tài sản vô hình (nguồn nhân lực; bí quyết ý tưởng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp, …) thực sự đang trở nên có giá trị lớn hơn rất nhiều so với tài sản hữu hình. Dưới đây là những điều bạn cần biết về quyền sở hữu trí tuệ để đảm bảo những giá trị đời sống, kinh doanh hay bản quyền.

Quyền sở hữu trí tuệ và những điều cần biết

Quyền sở hữu trí tuệ và những điều cần biết

1. Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả:
Quyền tác giả là quyền đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Tác phẩm được hiểu là sản phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.
Đối tượng quyền tác giả: Tác phẩm văn học, tác phẩm ghệ thuật, tác phẩm khoa học.
Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

​2. Quyền sở hữu công nghiệp
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.
Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.
​​
3. Quyền đối với giống cây trồng
Vật liệu nhân giống là cây hoặc bộ phận của cây có khả năng phát triển thành một cây mới dùng để nhân giống hoặc để gieo trồng.
Vật liệu thu hoạch là cây hoặc bộ phận của cây thu được từ việc gieo trồng vật liệu nhân giống
Để những tài sản mang tính trí tuệ nêu trên được bảo vệ tốt nhất, cá nhân, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký xin cấp giấy chứng nhận hoặc văn bằng bảo hộ đối với tài sản sở hữu trí tuệ đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top