search
top

Những điều có thể bạn chưa biết về công ty quản lý quỹ chứng khoán

Chứng khoán đã không còn là khái niệm xa lạ đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc thành lập một công ty quản lý quỹ chứng khoán có thể đem lại những lợi nhuận khổng lồ cho doanh nghiệp. Để có thể thành lập được công ty quản lý quỹ chứng khoán bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Về vốn thành lập công ty quản lý quỹ chứng khoán thì vốn pháp định của doanh nghiệp sẽ là 25 tỉ vnđ, bắt buộc là phải bằng đồng Việt Nam.  Về mặt vốn để thành lập quỹ chứng khoán thì cổ đông, và  thành viên góp vốn nếu là cá nhân thì phải chứng minh hoàn toàn có thể góp vốn bằng tiền, chứng khoán hoặc các tài sản khác, nghĩa là phải chứng minh được số tiền góp vốn không phải là số tiền vay mượn hay sử dụng tiền của những tổ chức, quỹ khác.  Bên cạnh đó thì giá trị của số tiền, chứng khoán hoặc tài sản để chứng minh năng lực tài chính ít nhất  phải bằng số vốn dự kiến góp để thành lập công ty quản lý quỹ. Lưu ý là chỉ được thực hiện việc xác minh tiền, tài sản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp quản lý quỹ chứng khoán. Sau 30 ngày đó thì việc chứng minh sẽ không được tính.

Tuy nhiên, việc chứng minh bằng tài sản cũng có những lưu ý nhất định:

-Nếu tài sản của bạn là tiền thì phải có xác nhận của ngân hàng về số dư đang có trong tài khoản tại ngân hàng. Số tiền này phải là tiền đồng Việt Nam hoặc nếu là ngoại tệ thì phải có sự tự do chuyển đổi.

– Nếu bạn dùng chứng khoán để chứng mình thì đó phải là chứng khoán  đang được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán và phải có xác nhận của công ty chứng khoán hoặc tổ chức phát hành về số chứng khoán đó. Ngày xác nhận sẽ là ngày mà giá trị chứng khoán đó được tính.

– Đối với tài sản không phải tiền hay chứng khoán thì bắt buộc phải có tài liệu chứng minh được  quyền sở hữu của bạn với tài sản đó và tài sản đó phải được định giá bởi tổ chức định giá đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

– Đặc biệt lưu ý rằng tất cả những tài sản được  dùng để chứng minh năng lực tài chính của cổ đông, thành viên góp vốn phải không đang trong tình trạng cầm cố, thế chấp hay đặt cọc, ký cược, ký quỹ hoặc đang có tranh chấp hoặc đang dùng để chứng minh năng lực tài chính tại các doanh nghiệp hoặc phục vụ cho các mục đích khác.

Tham khảo:

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

Dịch vụ giải thể công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top