search
top

Những lưu ý khi người lao động kí hợp đồng tránh vi phạm luật lao động

Mỗi khi làm việc tại 1 công ty hay doanh nghiệp người lao động thường được kí hợp đồng lao động. Do vậy việc hiểu biết các quy định về luật lao động là việc rất cần thiết để tránh những xung đột xảy ra giữa người lao động với người sở hữu người lao động .Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn về luật lao động để tránh mắc phải mỗi khi kí hợp đồng lao động

Những lưu ý khi người lao động kí hợp đồng tránh vi phạm luật lao động

Hợp đồng lao động khi thỏa thuận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

+  Về công việc phải làm:

Khi kí hợp đồng các doanh nghiệp phải nêu rõ những công việc cụ thể, đặc điểm, tính chất công việc và những nhiệm vụ chủ yếu, khối lượng và chất lượng phải bảo đảm.

+  Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

Phải nêu rõ thời gian làm việc cụ thể hàng ngày, hàng tuần theo giờ hành chính hay ca, kíp… ngày nghỉ hàng tuần, hàng năm, ngày nghỉ lễ, việc làm thêm giờ….

Những lưu ý khi người lao động kí hợp đồng tránh vi phạm luật lao động

+  Về tiền lương:

Hợp đồng phải nêu rõ mức lương của người lao động các hình thức trả lương ,các chế độ ,các loại phụ cấp, các loại phúc lợi tập thể, điều kiện nâng bậc lương.

+  Về địa điểm làm việc:

Phải nêu rõ địa điểm chính thức, làm tại chỗ, đi làm lưu động xa hay gần, phương tiện đi lại, ăn, ở trong thời gian lưu động.

 

+  Về bảo hiểm xã hội:

Phải nêu rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc đóng góp, thu nộp bảo hiểm xã hội, quyền, lợi ích của người lao động về bảo hiểm xã hội.

+  Về thời hạn hợp đồng:

Phải nêu rõ loại hợp đồng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc hợp đồng.

+  Về điều kiện an toàn vệ sinh lao động:

Phải nêu rõ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động, cụ thể trong công việc phải làm, các công việc phòng hộ lao động mà người lao động tuân thủ và người sử dụng lao động phải bảo đảm cung cấp, tạo điều kiện…

Nguồn: http://tuvanluattoanquoc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top