search
top

Những thay đổi trong luật lao động năm 2019

Những thay đổi trong luật lao động năm 2019

Luật lao động trong đó có chứa đựng các quyền lợi cụ thể của nguời lao động trong các doanh nghiệp, công ty. Các luật này thay đổi liên tục chính vì vậy ngời lao động phải thường xuyên cập nhật để đảm bảo không bị mất đi quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Vậy có những thay đổi gì trong luật lao động năm 2019. Chúng ta cùng tìm hiểu để nắm tình hình cập nhật mới nhất và có cách áp dụng nhé.

Image result for luật lao động 2019

Những thay đổi trong luật lao động năm 2019 đó là:

Thứ nhất đó chính là tăng lương tối thiêu vùng: Từ ngày 01/01/2019 lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 160.000 – 200.000 đ theo nghị định 157/2018/NĐ-CP. Vậy mức lương tối thiểu vùng 1 là 4.180.000 đ/tháng, Vùng 2 là 3.710.000 đ/tháng , Vùng 3 là 3.250.000đ/tháng  và vùng 4 là 2.920.00 đ/tháng. Chính vì vậy những nguời lao động có thu nhập mới mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu thì sẽ được điều chỉnh bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu, và cao hơn ít nhất 7% với công việc đã qua đào tạo.

Thứ hai những thay đổi trong luật lao động 2019 là được tham gia ý kiến xây dựng thang bảng lương. Theo quy định mới năm 2019 thì nguời lao động có quyền đưa ra ý kiến đồng thời tham gia xây dựng bản lương. Đồng thời nguời lao động cũng có quyền giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như trong việc thực hiện hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.

Image result for luật lao động 2019

Thứ 3 đó chính là quyết định tăng trợ cấp thai sản từ 01/07/2019. Lao động nữ phải chú ý đến điều này đó chính là việc điều chỉnh tăng mức lương cớ bản đó là một lợi thế vì khi đó trợ cấp thai sản cũng sẽ tăng lên. Chính vì vậy lao động nữ phải chú ý đến các vấn đề này.

Thứ 4 đó chính là việc tính lương và ngày lễ theo căn cứ mới.  Từ năm 2019 thì cũng sẽ áp dụng các quy định mới về việc trả lương đối với các ngày lễ và tết theo căn cứ mới. Ngày nghỉ lễ nghỉ phép đuợc hưởng lương là lấy tiền lương cơ bản tháng chi cho số ngày làm việc và nhân với các ngày nghỉ.

Đó là những thay đổi trong luật lao động năm 2019. Những người lao động cần phải nắm được thông tin để có thể hiểu hơn về luật lao động tránh bị thiệt thòi và quyền lợi của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top