search
top

Quyền bí mật đời sống riêng tư

   Quyền bí mật đời sống riêng tư

Hiện nay vấn đề xâm phạm về bí mật đời tư đang diễn ra ngày một nhiều và phổ biến, có những trường hợp nhằm làm hạ uy tín danh dự nhân phẩm của cá nhân, có trương hợp dùng để bán thông tin v…v, vậy pháp luật quy định như thế nào về quyền bí mật đời tư của cá nhân, và như thế nào được coi là xâm phạm quyền bí mật đời tư của cá nhân. Theo quy định tại điều 38 luật dân sự quy định quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình được quy định như sau.

quyền bí mật đời sống riêng tư

Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.

Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.

4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 39. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình

1. Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền xác định cha, mẹ, con, quyền được nhận làm con nuôi, quyền nuôi con nuôi và các quyền nhân thân khác trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và con và quan hệ giữa các thành viên gia đình.

Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha, mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha, mẹ của mình.

2. Cá nhân thực hiện quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình theo quy định của Bộ luật này, Luật hôn nhân và gia đình và luật khác có liên quan.

Như vậy quyền bí mật về đời sống, nhân thân, gia đình được pháp luật dân sự quy định và bảo vệ một cách chặt chẽ theo bộ luật dân sự 2015.

Để được tư vấn cụ thể về Quyền bí mật đời sống riêng tư quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 19006500 hoặc tham khảo bài viết tại website: luattoanquoc.com.

Xin chân thanh cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top