search
top

Quỳnh Tĩnh ngạc nhiên đáp .: Con gái à !?Khâm Trấn Ác đáp .: Chứ sao !?Chu Lãn đáp .: Họ rau dạng Bắc trang. Tĩnh nhi chưa từng trông thấy .. có phải chẳng !? Có ai biết núi Hắc Đà chẳng !?. Bọn Chu Lãnh đều đáp chưa từng nghevề máy chạy bộ điện hay cơ tốt hơn. Khâm Trấn ác đáp lại những việc vừa nghe .. bọn Chu Lãnh nghe thấy số con gái này to mật làm càn muốn lộ diện trên đầu Thái tuế ..

đều thấy buồn cười lớn Đống Tiểu Oánh đáp .: Trong đó có ba cô gái mũi cao mắt xám. Ắt chẳng phải là kẻ Trung thổ.Đống Bảo Dòng đáp .: Đúng thế .. loại lạc đà lông trắng tĩnh thân này chỉ Tây Vực vừa có.Khâm Trấn Ác đáp .: Cướp máy đi bộ là việc nhỏ nhưng họ đáp có rất lắm cao thủ lợi giết lên Bắc Kinh tụ tụ .. bên trong ắt có mưu đồ trọng Triều .. quá nửa là bất lợi cho Triều Giác .. biết đâu lại muốn giết tử Đông nghìn.

Đông vạn tùng tính kẻ Bắc yên ta. Yên ta đã biết .. làm sao bỏ qua được.Tĩnh Kiên Phát đáp .: Chỉ là sắp đến kỳ tỷ võ ở Gia Hưng .. chẳng chần chừ được nữa.Sáu kẻ ngần ngừ một lúc .. đều cảm thấy khó khăn. Bắc Hy Nhân chợt đáp .: Tĩnh nhi cứ đi sau !?Đống Tiểu Oánh đáp .: Tứ ca muốn máy tập chạy bộ của hãng nào tốt. đáp là cứ để Tĩnh nhi đến Gia Hưng một mình sau .. yên ta thăm dò rõ việc này rồi sẽ đến sau phải chẳng !?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top