search
top

Luật bảo hiểm y tế

Câu hỏi:

chào luật sư a!
e được cấp bảo hiểm y tế ở địa phương e(hà Tĩnh ).e hiện đang là sinh viên tại
Đà nẵng và e muốn đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ở đà nẵng. vậy nếu
khi đi khám ở các cơ sở đó có bị mất phí hay là được hỗ trợ bao nhiêu phần
trăm ạ?
e xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo như thông tin của bạn, về thay đổi nơi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm
y tế, được quy định tại Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm
2014:
“Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến
tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người
đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.”
Như vậy nếu như bạn đã tham gia bảo hiểm y tế phải đến tạm trú tại địa
phương khác thì khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh phù hợp
tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi bạn đang làm việc lưu động, tạm trú theo
quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tới quý kế tiếp bạn có thể thay đổi cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sao cho đúng tuyến.
Đối với trường hợp khi bạn khám, chữa bệnh không đúng tuyến được quy
định tại khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014:
“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không
đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại
khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5
Điều này:
a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có
hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ
ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày
Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám
bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”
Điều này đồng nghĩa với việc: Từ ngày 01/01/2016, trường hợp người dân tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến (có thể hiểu là tự đi khám trái tuyến)
tại bệnh viện tuyến huyện sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh
theo mức hưởng của thẻ BHYT.
Vậy nếu bạn khám, chữa bệnh tại bệnh viện ở Đà Nẵng tuyến trung ương
tuyến trung ương sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 40% chi phí khám
chữa bệnh theo mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế.
Nếu bạn khám chữa bệnh tại bệnh viện ở Đà Nẵng tuyến tỉnh sẽ được quỹ bảo
hiểm y tế thanh toán 60% chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng của thẻ
bảo hiểm y tế.
Nếu bạn khám chữa bệnh tại bệnh viện ở Đà Nẵng tuyến huyện sẽ được quỹ
bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng của
thẻ bảo hiểm y tế.

Xem thêm luật bảo hiểm xã hội tại : https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

Xem chi tiết về luật tại đây: https://luatnqh.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top