search
top

Luật lao động quy định giờ làm việc của người lao động

Nội dung về luật quy định giờ làm việc của người lao động

1. Thời gian làm việc là không quá 8 tiếng trong ngày và không quá 48 tiếng trong 1 tuần

2. Người sử dụng lao động có quyền được quy định số giờ lao động theo ngày, giờ, tuần nhưng tổng số giờ làm trong 1 tuần không quá 48 tiếng. Tuy nhiên nhà nước vẫn khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng 40 giờ làm việc trong 1 tuần.

luat-ve-gio-lam-viec-cua-nguoi-lao-dong

Luật lao động quy định giờ làm việc của người lao động

3. Giờ làm việc không quá 6 tiếng trong 1 ngày áp dụng cho những công nhân lao động trong môi trường nguy hiểm, độc hại hay nặng nhọc

Ngoài thời gian làm việc bình thường như trên, người sử dụng lao động có thể bắt người lao động làm thêm giờ nhưng phải được sự đồng ý của họ, và giờ làm việc không quá số giờ mà nhà nước quy định

Quy định về nghỉ trong giờ làm việc

1. Người lao động được nghỉ giữa giờ 30 phút tính vào giờ làm việc nếu một ngày làm 8 tiếng hoặc 6 tiếng

2. Nếu làm việc vào ban đêm thì người lao động được nghỉ ít nhất 45 phút giữa giờ và tính vào giờ làm việc

3. Thời điểm nghỉ giữa giờ các nhà sử dụng lao động có thể quy định

Quy định của luật về việc làm thêm giờ của lao động

1. Làm thêm giờ là làm việc ngoài giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật

gio-lam-viec-cua-nguoi-lao-dong

Luật lao động quy định giờ làm việc của người lao động

2. Người sử dụng lao động được phép cho lao động làm thêm giờ nếu đủ các điệu kiện sau:

Được người lao động đồng ý

Số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc trong 1 ngày, nếu quy định số giờ làm việc trong tuần thì tổng số giờ làm bình thường và làm thêm không quá 12 tiếng trong ngày.

Sau khi người lao động làm thêm giờ trong một thời gian thì người sử dụng lao động phải bố trí ngày nghỉ bù cho lao động

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top