search
top

Một số lưu ý cho người lao động trước khi ký hợp đồng lao động

Từ năm 2021, trước khi bắt đầu ký hợp đồng lao động, người lao động đều cần biết một số quy định mới tại Bộ luật Lao động năm 2019 (đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021).

1. Có thể ký hợp đồng lao động bằng hình thức điện tử

Bên cạnh hình thức truyền thống ký hợp đồng lao động bằng văn bản và bằng lời nói; thì ở Bộ luật Lao động năm 2019 đã được bổ sung thêm hình thức hợp đồng lao động điện tử.

Cụ thể, Điều 14 Bộ luật này cũng ghi nhận: Hợp đồng lao động cũng đã được giao kết thông qua các phương tiện điện tử dưới hình thức hay là thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử sẽ có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động

Khoản 1 Điều 20 của Bộ luật Lao động năm 2019 chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động chính là: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Bộ luật Lao động năm 2019 đã chính thức bỏ đi quy định về hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc là theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

3. Chỉ được giao kết bằng lời nói với hợp đồng lao động dưới 1 tháng

Trước đây, Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động qua lời nói với công việc tạm thời có thời hạn là dưới 3 tháng.

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 14 trong Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động và cả người lao động chỉ được giao kết bằng lời nói với hợp cả đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng, trừ các trường hợp như sau:

– Giao kết hợp đồng lao động với một nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên thông qua một người lao động khác được ủy quyền giao kết hợp đồng để có thể làm công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn là dưới 12 tháng.

– Giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi.

– Giao kết hợp đồng lao động với lao động là  giúp việc gia đình.

4. Không áp dụng thử việc với hợp đồng lao động dưới 1 tháng

Theo quy định ở Khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động sẽ chỉ được yêu cầu thử việc đối với hợp đồng lao động có thời hạn là dưới 1 tháng.

Như vậy, người lao động chỉ phải thử việc nếu như ký hợp hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng trở lên.

5. Người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do

Theo như Bộ luật Lao động năm 2012, chỉ trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì mới được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do.

Đến Bộ luật Lao động năm 2019, thì quy định này được áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng. Tuy nhiên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, thì người lao động vẫn cần phải đảm bảo thời gian báo trước tại Khoản 1 Điều 35 như sau:

– Ít nhất 45 ngày: với Hợp đông lao động không xác định thời hạn.

– Ít nhất 30 ngày: với Hợp đông lao động từ 12 – 36 tháng.

– Ít nhất 03 ngày: với Hợp đông lao động dưới 12 tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top